Urząd Gminy w Troszynie.

Zadania realizowane ze środków państwowych funduszy celowych. Zadania realizowane ze środków budżetu państwa.