PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:


Warning: Undefined array key "s" in /home/virtualki/239953/promocja/index.php on line 38
INWESTYCJE DROGOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

INWESTYCJE DROGOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZAKOŃCZONE

 

W miesiącach lipcu i sierpniu 2010 r. Gmina Troszyn zakończyła realizację dwóch inwestycji drogowych pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Troszyn-Borowce- Repki – (dr. woj. Ostrołęka - Sokołów Podlaski)”. Całkowita wartość projektu: 2.452.296,12zł, w tym dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa - 2.082.377,70zł.

oraz

„Przebudowa drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne –       (dr. pow. Goworowo – Tomasze – Rzekuń)”. Całkowita wartość projektu: 4.006.112,43zł, w tym dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,Priorytet III Regionalny System Transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa- 3.405.195,56 zł.

W miesiącu listopadzie 2010 roku zakończono realizację trzeciej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele – Puchały”. Całkowita wartość projektu to: 2 643 835,71 w tym dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa – 2 236 890,35 zł

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu