Ogłoszenia i przetargi

       

 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2020 roku

  Troszyn, dnia 3 stycznia 2020r.

  UG. 271.06.2019

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w 2020 roku ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Działając na podstawie przepisu art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ), Zamawiający: Gmina Troszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Troszyn - Edwina Mierzejewskiego, informuje o:

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” z podziałem na dwie części: Część I : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie, Część II: Rozbudowa sieci wodociągowej.

 • Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Troszyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

  UG. 271.05.2019

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Troszyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” Część II: Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie- Sawały - /dr. pow. Zamość - Gostery/ - Żmijewek - /dr. pow. Zamość- Gostery/ z przyległymi drogami wewnętrznymi.

 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1701370, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo