PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:

Untitled

Nazwa projektu: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TROSZYN – BOROWCE – REPKI – (DR. WOJ. OSTROŁĘKA - SOKOŁÓW PODLASKI)”.

 

Beneficjent: GMINA TROSZYN

Całkowita wartość inwestycji to: 2 452 296,12 zł

W tym wartość dofinansowania: 2 082 377,70 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu