PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:

Untitled

Nazwa projektu: Nazwa projektu: Szkoła Podstawowa w Troszynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 270 266,49 PLN
Wartość ogółem: 337 833,11 PLN

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu