PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:

Untitled

Nazwa projektu: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOROWCE - JANKI STARE - RABĘDY - ZAPIECZNE-/ DR. POW. GOWOROWO - TOMASZE - RZEKUŃ/"

 

Beneficjent: GMINA TROSZYN

Całkowita wartość inwestycji to: 4 006 112,43 zł

W tym wartość dofinansowania: 3 405 195,56 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu