PROGRAM REGIONALNY

dla rozwoju mazowsza

Nazwy projektów:

Untitled

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMOŚĆ – JANOCHY – GRUCELE – PUCHAŁY”.

 

Beneficjent: GMINA TROSZYN

Całkowita wartość inwestycji to: 2 643 835,71 zł

W tym wartość dofinansowania: 2 236 890,35 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu